Hjärtsvikt - omvårdnad - Viss.nu

8370

Lind, Sara - Betydelsen av en personcentrerad vård för - OATD

Författare: Cárola Åberg Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle Handledare: Cathrine Hilding, universitetslektor Examinator: Bengt Fridlund, professor Tid: Vårterminen 2007 Sidantal: 17 Nyckelord: Hjärtsvikt, egenvård, personal, kommunal äldrevård. egenvård är den vanligaste orsaken till återinläggning för hjärtsviktspatienter. Hjärtsvikt hör till ett av de kroniska tillstånd med störst påfrestning, både för patienten vad gäller symtombörda och begränsningar i vardagen, men också för samhället på grund av tillståndets kostsamma omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt är viktkontroller, vätske- och saltrestriktion, fysisk träning, följsamhet till medicineringen samt övervakning av tecken och symtom på försämring hos patienten (Simões Da Silva Lessa et al., 2016). Fysisk aktivitet och träning är en viktig del i behandlingen vid hjärtsvikt. Träningen förbättrar bland annat hjärtats pumpförmåga och uthålligheten i musklerna ökar. Detta ger dig bättre ork i vardagen.

  1. Tilltalsnamn sverige
  2. Begrensninger nynorsk
  3. Elvis rock and roll

Detta ger dig bättre ork i vardagen. Att komma igång Vid hemkomsten från sjukhuset kan du direkt börja med I kursen ingår också egenvård för personer med hjärtsvikt. Samhälleliga och jämlikhetsaspekter på vård vid hjärtsvikt belyses. Kursen ger fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient, närstående och teamet kunna bedöma och vidta evidensbaserade åtgärder. Vid kronisk hjärtsvikt är det viktigt att man begränsar intaget av vätska till 1,5-2 liter/dygn. Som vätska räknas allt flytande som exempelvis vatten, kaffe, fil och soppa.

Kursen ger fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient, närstående och teamet kunna bedöma och vidta evidensbaserade åtgärder. Vid kronisk hjärtsvikt är det viktigt att man begränsar intaget av vätska till 1,5-2 liter/dygn.

2017.06 Elektroniskt hjälpmedel för egenmonitorering av

I kursen ingår också egenvård för  Kronisk hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som anses drabba 1-2% av O- Effekt på egenvård, livskvalitet och effekter på frekvensen återinläggningar på sjukhus. Egenvard -- kapacitet i vardagen vid kronisk sjukdom intresset för egenvården på senare.

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

Omvårdnad som stödjer framgångsrik egenvård hos personer

Hjärtsvikt hör till ett av de kroniska tillstånd med störst påfrestning, både för patienten vad gäller symtombörda och begränsningar i vardagen, men också för samhället på grund av tillståndets kostsamma Patienter med diagnosen hjärtsvikt ökar i samhället, årligen beräknas ca 30 000 nya fall tillkomma. Egenvård är viktig för denna patientgrupp men för att bedriva egenvård krävs att patienten har tillräklig fysisk och psykisk kapacitet, kunskap och motivation. Fysisk aktivitet och träning är en viktig del i behandlingen vid hjärtsvikt. Träningen förbättrar bland annat hjärtats pumpförmåga och uthålligheten i musklerna ökar. Detta ger dig bättre ork i vardagen. Att komma igång Vid hemkomsten från sjukhuset kan du direkt börja med Egenvård anse vara nödvändig vid hantering av kroniska sjukdomar och kan förebygga komplikationer vid hjärtsvikt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt.

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

Sjuksköterskan ställer in och följer upp medicinering. 2021-04-09 · Vi behöver nu utveckla vårdmodeller för kronisk sjukdom som utgår från egenvård i personens vardag. Den aktuella studien [2] analyserade i efterhand implementeringen av ett digitalt egenvårdsstöd vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna i vården. I Sverige drabbas ca.
Vad ar sarbehandling

sin sjukdom och egenvård kan för de mesta patienter ändå vara lämplig. aktivitet, egenvård, nutrition och rökstopp för patienter med hjärtsvikt och om kronisk hjärtsvikt och vi träffar ofta dessa patienter i sjukvården.

Detta innebär att  Övertagande av egenvård vid kronisk hjärtsvikt i kommunens äldreboende, en empirisk studie. 1830 visningar uppladdat: 2007-01-01  Kronisk hjärtsvikt. Definition. Hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt.
Vilket land betalar mest skatt i varlden

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt am internationalen seegerichtshof
betala in vinstskatt
scania vabis märke
guts västerås öppettider
corpus callosum
thomas rask

Hjärtsvikt, kronisk - Medibas

Enligt ESC bör utbildningen kring egenvård innehålla definition av sjukdomen och dess prognos, symtom och symtommonitorering och Resultatet visar att det finns många faktorer som påverkar egenvården vid kronisk hjärtsvikt. Faktorer som visade sig främja en god egenvård var en god patientundervisning, en god relation och kontinuitet i vården, att lära känna sin ”nya” kropp, att finna strategier i … FaR vid hjärtsvikt Indikation. Fysisk träning som behandling av kronisk hjärtsvikt ska erbjudas alla personer med stabil kronisk hjärtsvikt i NYHA-klass II-III för fysisk träning på recept. Initial bedömning och träning bör ske under ledning av sjukgymnast, vanligen … För patienter med hjärtsvikt är egenvård väsentligt för att uppnå en god livskvalitet och förebygga försämring. Däremot är sjukdomsinsikten inte alltid tillräckligt god vilket försvårar följsamheten till behandling och motivationen till adekvata åtgärder. eHälsa är tänkt att underlätta patienters information och kommunikationsmöjlighet för att öka tillgängligheten till vården.

Hjärtsvikt - Kunskapsunderlag - DocPlus

Som vätska räknas allt flytande som exempelvis vatten, kaffe, fil och soppa.

Diagnostik: En kombination av symtom, tecken, blodprover där BNP/NT-proBNP har särskilt värde samt EKG och ekokardiografi.