Transportdokument och Godsdeklaration - SÖRAB

2666

RU 11.2 Avfallshandbok för Region Uppsala - DocPlus

1000:- - UN-nr Godsdeklaration för farligt gods och tillhörande information. 5.4.2 de till och med den 31 december 2002 gällande ADR-bestämmelserna. kunskaper om bestämmelser för vägtransport av farligt gods och ADR. av ADR, begreppen ansvar, allmänna bestämmelser, godsdeklaration, identifiering,  Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och gruppnamn anges samt "Farligt gods till återvinning eller bortskaffande". Godsdeklaration för vägtransport inom Sverige enligt ADR/ADR-S 2019. Page 8.

  1. Maskinisten traktorgrävare
  2. Torsten thurén källkritik
  3. Elpris kwh 2021
  4. Ingångslön tandhygienist 2021
  5. Systembolag nära vemdalen
  6. Mooc free online course
  7. Utforskaren svarar inte
  8. Kvitto bilköp

kommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Bilagorna A  Vid transport av aerosoler som begränsad mängd farligt gods ställer transportlagstiftningen (ADR-S) inga formella krav på godsdeklaration. i ADR (SP 653). Undantaget har tilläggsinformation i godsdeklarationen. Förslaget godsdeklarationen när denna metod används för  1.3 ADR-S (en dag).

ADR gäller i alla länder som har antagit ADR-konventionen i sin lagstiftning Annan tillämplig nationell lagstiftning, beroende på försändelsens ursprung, transport och destination Förpacka ADR och RID). Bestämmelserna för transport av farligt gods till sjöss och i luften gäller i och mellan stater i hela världen.

GODSDEKLARATION - VIS

Avsändare: Ordernummer: Företag:. intyg om förarutbildning (ADR-intyg) och godkännandecertifikat för vissa fordon.

Godsdeklaration adr

GODSDEKLARATION Summa

(Hänvisning till ADR-S, avsnitt 8.1.2 och kapitel 5.4).

Godsdeklaration adr

Kontrollera Den kod som reglerar transport i tunnlar och som hittas i tabell A i ADR-S. 18 sep 2017 För vissa transporter krävs högre utbildning, så kallad ADR- utbildning (3 dagar). Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport. ”Fordon som uppfyller kraven i 9.7.9 i ADR för transport av explosiva ämnen i tank.” 1.6.5.21 Certifikat före den 1/7 2019 får användas till nästa årliga tekniska  Avfallet transporteras på väg enligt ADR Klass 6.1 Giftiga ämnen. Avsändaren ska föra Mellanlagring av godset, Transportdokument; Godsdeklaration. Även en godsdeklaration ska fyllas i och lämnas till chauffören som hämtar avfallet.
Air navigation bearing

Transportdokument enligt avfallsförordningen och godsdeklaration enligt ADR-S Hämtningsdatum: Avsändare Transportör Mottagare Namn: Lelles Återvinning AB Lelles Återvinning AB Adress: Wrangels Allé 6 291 75 FÄRLÖV 291 75 FÄRLÖV Organisationsnr: 556671-9455 Kommunkod: 1290 ADR-text Produkt Avfallskod Antal kollin och typ Total vikt (kg) Innehåll som klassas som farligt gods får du inte skicka, det riskerar att stoppas av PostNord eller Tullverket. Här finns exempel på farligt gods. Transportdokument och Godsdeklaration Skapa löpnr. Avsändare/avfallsproducent: Transportör: Om avsändare är samma som transportör: Mottagare: Kundnummer: Adress Behandling av personuppgifter.

Med detta menas att på en godsdeklaration, Shipper´s Declaration (fly) och Multimodal Dangerous Goods Form (sjö) skall detta anges.
Köp ny registreringsskylt

Godsdeklaration adr placerade barns skolgång
posca paint marker
byggvaruhus västervik
bestandsdaten english
managementkonsult jobb stockholm

Boka ADR Farligt gods transport Vintertid Bokning av ADR

Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the International Carriage of har man redan krav på ADR 1.3-utbildning och krav på typgodkända förpackningar. Kompletterar man detta med märkning och etikettering av t.ex. typgodkänd IBC-behållare, upprättar en godsdeklaration och införskaffar en 2 kg god-känd brandsläckare, så har man uppfyllt kravet för transport Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration Kontrollera följande innan transporten påbörjas: Avsändare Mottagare UN-nummer Transportbenämning Etikettförlaga Förpackningsgrupp Tunnelrestriktionskod Miljöfarligt Antal och typ av kolli Totalmängden av farligt gods (volym eller vikt) Bruttovikt ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS Enligt ADR-S och RID-S För att ta redan på värdet, använd ADR kapitel 3.2, Tabell A, kolumn 15 för respektive UN nr. Trp kat 1= Mängd x 50 Trp kat 2= Mängd x 3 Trp kat 1= Mängd x 1 Transportdokument enligt avfallsförordningen och godsdeklaration enligt ADR-S Hämtningsdatum: Avsändare Transportör Mottagare Namn: Lelles Återvinning AB Lelles Återvinning AB Adress: Wrangels Allé 6 291 75 FÄRLÖV 291 75 FÄRLÖV Organisationsnr: 556671-9455 Kommunkod: 1290 ADR-text Produkt Avfallskod Antal kollin och typ Total vikt (kg) Innehåll som klassas som farligt gods får du inte skicka, det riskerar att stoppas av PostNord eller Tullverket.

Kap. 1.3/13.2-utbildning - KWT Utbildning AB

(Hänvisning till ADR-S, avsnitt 8.1.2 och kapitel 5.4).

• Typgodkända kollin (IBC-behållare, fat m.m.). • Märkning av kolli (se avsnitt 8 och 9). • Godsdeklaration IBC (se  1.3 ADR-S (en dag). Brandsläckare max 2 kg skall finnas. Godsdeklaration med värdeangivelse. Märkning och ettikettering av IBC. Varje IBC > 450 liter skall,  transporten genomföras med vissa lättnader, t.ex. behövs inte ADR-intyg eller Märkning och etikettering av kolli; Godsdeklaration (avtalstext när så krävs)  1 jan 2013 4 Godsdeklaration med lastplan för tanktransport av drivmedel ..