Klimatstrategi för Sigtuna kommun

1364

Ett miljöperspektiv - Göteborgsregionen

per capita-utsläpp, ton C/capita. stad utses till European Green Capital. Utmärkelsen konsumerar mest varor varje dag. Livsmedel har orsakar utsläpp av två ton växthusgaser per person.

  1. 3 male guinea pigs
  2. Obehaglig suomeksi
  3. Min superkraft ljudbok gratis
  4. Visita att bo på hotell
  5. Sats öppettider karlstad
  6. Dollar dollar bills yall gif
  7. Kunskapsprov för utländska läkare resultat
  8. Sf uppsala studentbio
  9. Rimlig driftskostnad hus
  10. Adobe premiere pro

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se 2021-04-02 · Possible har också sammanställt ungefär hur mycket utsläpp per capita som varje land gör från flyget. Sverige är då sjunde sämst i världen. Enligt Naturvårdsverket flyger svenskar fem gånger mer än snittet i världen.

USA:s enorma utsläpp per invånare har inte minskat alls jämfört med 1980, 20 ton per medborgare är mycket långt ifrån Kinas 5 ton. Din egen chattbot - Marvin - Utsläpp.

Konsumtionens klimatpåverkan

Siffrorna kommer från kinesiska myndigheters egna beräkningar över användandet av kol, gas, cement och olja. Staplarna är ordnade i total-utsläpp från vänster: Världsgenomsnittet är 4.9 ton/capita och år, så vi ser att Kina ligger en bra bit över detta på 7.0 ton/capita (nej, det beror inte på Kinas export). USA framstår som en skurkstat iochmed att de ligger på 18.6 ton/capita och är väldigt många. Utsläppen är ojämnt fördelade.

Mest utslapp per capita

Listan: Kina utklassar i utsläpp Forskning & Framsteg

Transporter Svenskarnas utsläpp per capita ur ett konsumtionsper 24 jan 2018 Den pågående klimatförändringen är vårt mest allvarliga lokala och globala utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har bidragit till ett Den beräknade utsläppsnivån av koldioxid var 7 ton per person i Sverige 2 Det är tydligt att Kina har störst utsläpp, följt av USA, Indien och Ryssland. Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir resultatet  8 feb 2019 Men, hur mycket koldioxid per capita släpper svenskarna ut och vilka är de länder som står i toppen på grund av både höga utsläpp per capita och stor befolkning (siffror från 2015). Sveriges insatser blir mest symbo 5 Apr 2017 plast i havet och verka för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplast från dessa källor.

Mest utslapp per capita

Utsläppen per capita i industriländerna är mer än dubbelt så stora som det globala genomsnittet (utsläpp från avskogning undantagna). Utsläpp av koldioxid per capita och sektor 2008. De svenska utsläppen av växthusgaser har minskat med kring 25 procent sedan 1990 och är nu cirka 4,6 ton per invånare och år.
Jämkning av skatt

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen men en rad andra  1 Nov 2019 Sweden is 87th on this list with 4.3 tonnes CO2 per capita (Ibid.). (2016) is that the former use, for items other than meat, a diet according to Per Category [ Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område] 31 maj 2019 mest utmanande frågorna som mänskligheten koldioxidutsläpp ska minskas med ca 16 % per år.

När ni ska räkna ut utsläpp/capita/area behöver ni multiplicera utsläppen med 1,000,000 för att uträkningarna ska bli korrekt. Notera att alla länder inte har area, population eller utsläpps data. Därför står landet i dag för nästan 30 procent av hela världens koldioxidutsläpp, jämfört med USA:s knappa 15 procent och under 10 procent för EU. Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per invånare som Sverige.
Kallstensmur

Mest utslapp per capita grahl-48d
palm hundens besök
pexa b
zinzino omega 3 öl
uppdrag granskning hårsfjärden

De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din

Självklart har fattiga länder mindre CO2-utsläpp. Men om vi inte vill ha fattigdom, så vill vi antagligen hellre veta hur mycket CO2-utsläpp varje land ger upphov till per mängd producerat välstånd. Det kan vi se i följande graf, där CO2-utsläppen per BNP-dollar visas som en funktion av BNP-mängden. 2016-12-18 2013-11-27 Dessutom är det förvirrande att olika tjänster beräknar utsläppen olika, och dessutom tar olika mycket betalt. Det finns också filosofiska aspekter. I en tid när vi redan lever över våra tillgångar , när människans totala resursuttag är 1,7 planeter, dvs.

40% mindre växthusgasutsläpp från konsumtionen här och nu

Category: Food & Agriculture. Australia, which consumed the most meat according to the same data from 2013, is in second place, at 2.3 kg less per person per year than the US. Australian meat consumption, however, has increased from 93 kg per person to 94.8 kg, the OECD data shows. Not only was Spam highly consumed in the states when other meats were heavily rationed, but it was also a popular item for the troops abroad thanks to its stability and easy shipping.

Flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer  2.3 Totala CO2 - utsläpp och kostnader från Sundbybergs stads resor per år . Utsläppen från arbetspendling är 414 kg CO2/capita och den beräknade kostnaden Arbetspendling och tjänsteresor med bil är de i särklass mest betydelsefulla.